Over ons

Stijl

Eujen Advocatuur is een jong en modern no-nonsense kantoor dat zich kenmerkt door hoogwaardige juridische dienstverlening op het gebied van het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht, algemeen civiel recht, personen- en familierecht en het strafrecht, zowel commuun- als verkeerstrafrecht.

Juridische dienstverlening vereist maatwerk. Eujen Advocatuur streeft dan ook naar een advocaat - cliënt relatie waarbij wederzijds respect en vertrouwen bestaat, waardoor verdieping in mens en/of organisatie achter het juridisch vraagstuk mogelijk wordt en de belangen van cliënt optimaal (kunnen) worden behartigd.

Doen waar je goed in bent, dát maakt het verschil.

Contact

Telefoon: 0528 - 82 00 44
E-mail: info@eujen.nl
Adres: Dekkerplein 4, 7901 BZ, Hoogeveen
Post: Postbus 2141, 7900 BC, Hoogeveen

liquid0528

facebooklinkedinyoutube

Mensen

ernst

Mr. Ernst Eujen

Mr. Ernst Eujen, founder van Eujen Advocatuur, heeft een bloeiende ondernemerspraktijk, waarin hij ondernemers adviseert op gebied van arbeidsrecht, huurrecht, overeenkomstenrecht, algemene voorwaarden, vastgoed en incasso. Tevens heeft hij ruime ervaring in commune strafzaken als in verkeersstrafzaken. Ernst heeft onder meer met succes de Leergang Arbeidsrecht afgerond. Zijn werkwijze kenmerkt zich door een pro-actieve en daadkrachtige opstelling, doortastend en strijdbaar in uw belang en waar mogelijk pragmatisch en oplossingsgericht.

Nevenfuncties

Initiatiefnemer LIQUID0528, voorzitter Ronde Tafel 65 Hoogeveen, lid MKB Alliantie Hoogeveen, lid Businessclub Hoogeveen, ambassadeur STIB, lid Societeit Forum Hoogeveen, lid Psychiatrisch Juridisch Genootschap ‘T Lutje, lid zakenclub Plein-Zuid Zuidwolde, oud algemeen bestuurslid Afrika Sociëteit, oud voorzitter en oud secretaris District III Ronde Tafel Nederland.


telefoon 06 41 41 11 91
e-mail ee@eujen.nl
linkedin klik hier
twitter klik hier
liset

Mr. Liset Sandberg

Mr. Liset Sandberg, mede-eigenaar van het kantoor, is gespecialiseerd op het gebied van het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht. Zo staat zij ondernemers onder meer bij met betrekking tot (collectieve) reorganisaties, ontslagprocedures en het opstellen van bedrijfsreglementen. Ook adviseert zij op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht en het overeenkomstenrecht. Daarnaast staat zij particulieren bij in verband met alle aspecten die komen kijken bij een echtscheiding c.q. verbreking van de samenleving. Liset heeft met succes de Grotius specialistenopleiding Onderneming & Aansprakelijkheid afgerond. Door haar analytisch vermogen is Liset in staat snel tot de kern van de zaak door te dringen. Zij pakt uw problemen doortastend, met een no-nonsense instelling en op pro actieve wijze aan.

Nevenfuncties

Lid van de (specialisten)Vereniging Noordelijke Arbeidsrecht Advocaten (VNAA), lid van de (specialisten)Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR), secretaris Stichting Scouting Veendam, lid Sociëteit Forum Hoogeveen, lid Matchgroep Hoogeveense Uitdaging, lid Zakenkring Hoogeveen.


telefoon 06 14 42 51 65
e-mail ls@eujen.nl
linkedin klik hier
ernst

Mr. Peter Hoogerwerf

Mr. Peter Hoogerwerf is per 1 januari 2017 in dienst getreden bij Eujen Advocatuur als jurist ondernemersrecht. Hij is 44 jaar advocaat geweest en heeft ruime ervaring in alle facetten van het recht, waarmee een ondernemer in aanraking komt, zoals overeenkomstenrecht, incasso’s, bestuurdersaansprakelijkheid enzovoorts. Kenmerken van zijn werkwijze zijn onder meer evenwichtigheid, senioriteit, het bij voorkeur afwikkelen conform harmoniepatroon.

(Voormalige) Nevenfuncties

Peter Hoogerwerf heeft de nodige bestuursfuncties vervuld, waaronder: secretaris Glasmuseum Hoogeveen, voorzitter Stichting Rechtshulp Drenthe, secretaris Stichting Gezondheidscentrum “De Weide” Hoogeveen e.v.a. Daarnaast heeft Peter civiel recht gedoceerd aan de Hogere Bestuursschool te Assen, is hij actief schaker en geeft hij hierin les.


telefoon 0528 - 82 00 44
e-mail ph@eujen.nl

twitter klik hier
liset

Helene Bruins

Helene Bruins is sinds 1995 werkzaam als juridisch secretaresse in Hoogeveen. Sinds 2009 legt zij zich tevens toe op allerhande incassowerkzaamheden. Vanaf januari 2012 brengt zij haar brok aan ervaring in ten faveure van Eujen Advocatuur. De werkstijl van Helene kenmerkt zich door een zorgvuldige, doortastende en altijd correcte aanpak.


telefoon 0528 - 82 00 44
e-mail hb@eujen.nl
linkedin klik hier
liset

Monique de Vries

Monique de Vries is sinds 2007 werkzaam als juridisch secretaresse. Sinds 2012 verricht zij tevens diverse incassowerkzaamheden. Vanaf maart 2017 is Monique het team van Eujen Advocatuur komen versterken. Monique is ordelijk, accuraat en punctueel.


telefoon 0528 - 82 00 44
e-mail mdv@eujen.nl

Ondernemersrecht

In de zakelijke juridische dienstverlening is de positie van de advocaat in de visie van Eujen Advocatuur divers; van huisadviseur, sparringpartner, aandrager, van oplossingen tot rechtsbijstandverlener in gerechtelijke procedures. Het inwinnen van tijdig juridisch advies is niet alleen verstandig maar tevens essentieel voor een gunstige uitgangspositie. In of buiten rechte. Uw zorg, probleem of geschil wordt vakkundig opgepakt door Eujen Advocatuur. Laat Eujen Advocatuur dus in vroeg stadium juridisch met u meedenken zodat u zich kunt richten op uw core business to make deals happen!

Overeenkomstenrecht

Ondernemers staan midden in de samenleving; Eujen Advocatuur ook! Goed geredigeerde overeenkomsten beschermen tegen ongewenste aanspraken en risico’s. Eujen Advocatuur stelt niet alleen overeenkomsten en/of algemene voorwaarden voor u op, ook de grote en de kleine lettertjes van u voorgelegde overeenkomsten worden geinterpreteerd en geredigeerd zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Eujen Advocatuur houdt van duidelijkheid; weten waar je aan toe bent, daar gaat het om.

Vastgoed / huurrecht

Bij aan- en verkoop van bedrijfspanden is het verstandig maar feitelijk essentieel u te laten bijstaan. Eujen Advocatuur begeleidt pragmatisch en oplossingericht bij het rondkomen van allerhande vastgoedtransacties, stelt de benodigde stukken voor u op en waar nodig beoordeelt en adviseert over de inhoud van u voorgelegde conceptovereenkomsten, ontbindende voorwaarden en al dan niet beperkende bepalingen. Ook op het gebied van huurrecht kunt u bij Eujen Advocatuur terecht; van het opstellen, beoordelen en herschrijven van huurovereenkomsten, een inhoudelijk advies bij huurgeschillen of advies omtrent de hoogte van huurprijzen. Uw belang staat voorop. Wanneer het niet mogelijk is uw huurgeschil onderling op te lossen, is de toga binnen handbereik.

Strafrecht

In strafrechtelijke zaken geldt in de visie van Eujen Advocatuur dat de sleutel tot een succesvolle verdediging van een verdachte van een strafbaar feit gevonden moet worden in een combinatie van gedegen juridische - en dossierkennis, gecombineerd met strategisch inzicht en pleitvaardigheid dat zich kenmerkt door durf, gogme, een tikkeltje brutaliteit maar vooral met besef van de positie van de advocaat in het strafproces: uw raadsman, die uw belangen behartigt.

Commuun strafrecht

Bent u verdachte van een strafbaar feit? Aangehouden, inverzekering gesteld, voorgeleid, in bewaring genomen en/of moet u voorkomen? Kantonrechter, Politierechter, Meervoudige Kamer of in hoger beroep voor het Hof? In alle fases van het strafproces staat Eujen Advocatuur u bij en staat uw belang centraal.

Verkeersstrafrecht

Als uw rijbewijs is ingevorderd, is dat vaak zowel privé als zakelijk in uw mobiliteit een groot probleem. Afwachten tot u uw rijbewijs terug krijgt, kan maar is niet nodig. Als u een strafrechtelijke procedure afwacht, bent u al snel maanden van uw rijbewijs verstoken terwijl u meerdere mogelijkheden (verzoek OM, klaagschrift) ten dienste staan om voorafgaande aan een zitting (OM-zitting/politierechter/MK) te verzoeken om teruggave van uw rijbewijs. Uiteraard is de reden van invordering van uw rijbewijs alsook mogelijke recidive van invloed op de kansen. Ook uw persoonlijke omstandigheden (werk, gezin, eigen aanpak van mogelijke persoonlijke problematiek e.d.) zijn van belang. In veel gevallen echter bestaan er goede mogelijkheden uw rijbewijs terug te krijgen.

Arbeidsrecht

Ontslaan of ontslag gekregen? Tijdig advies inwinnen is dan essentieel. Eujen Advocatuur staat u - werkgever of werknemer - met raad en daad terzijde, al dan niet bij het geven van ontslag, protesteren tegen ontslag, de totstandkoming van een beeindigingsovereenkomst, pro forma ontbinding, UWV procedures, kort gedingen en/of (voorwaardelijke) ontbinding procedures. Neem in voorkomende gevallen dus altijd snel contact op info@eujen.nl.

Eujen Advocatuur staat u verder ter zijde bij het opstellen en beoordelen van arbeidscontracten (bepaalde of onbepaalde tijd), relatie- en concurrentiebedingen.

Incasso

De meeste debiteuren betalen binnen redelijke termijnen uw rekeningen. Boter bij de vis is echter niet altijd vanzelfsprekend. Wanneer er problemen optreden bij het incasseren van uw facturen, biedt Eujen Advocatuur gerichte juridische en daadkrachtige interventie middels EHBI, oftewel Eerste Hulp Bij Incasso. Een adequate aanpak om betaling af te dwingen, die zich in de praktijk heeft bewezen. Eujen Advocatuur houdt van korte lijnen, strakke deals en value for money oftewel aantrekkelijk incasseren. Meer weten? Neem nu contact op: info@eujen.nl.

Personen- en familierecht

Er kan een moment komen waarop blijkt dat een relatie niet langer werkt. U wilt uit elkaar. En of u nu getrouwd bent of dat u ongehuwd samenwoont, er zal een aantal zaken goed geregeld moeten worden. Eujen Advocatuur staat u bij in verband met een eventuele echtscheiding, het afwikkelen van de (huwelijksgoederen)gemeenschap en/of de huwelijkse voorwaarden, het opstellen van een ouderschapsplan, het berekenen van kinder- en/of partneralimentatie, het treffen van een omgangsregeling en overige aanverwante zaken. En of u nu eenzijdige bijstand wenst of de afspraken juist in gezamenlijk overleg in een convenant wenst vast te leggen, u bent bij Eujen Advocatuur aan het juiste adres.

Tarieven

De te verrichten werkzaamheden worden, behoudens de mogelijkheid van aanspraak op gefinancierde rechtbijstand (toevoeging), in rekening gebracht op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief.

Eujen Advocatuur hanteert concurrerende uurtarieven, waarbij het zijn van een vaste relatie van kantoor, belang, spoed en complexiteit van de zaak mede bepalend is voor het in goed overleg vast te stellen uurtarief. Een vaste honorariumafspraak behoort, waar passend, tot de mogelijkheden.

Contact

Telefoon: 0528 - 82 00 44
E-mail: info@eujen.nl
Adres: Dekkerplein 4, 7901 BZ, Hoogeveen
Post: Postbus 2141, 7900 BC, Hoogeveen